Testen

Mijn kind (<16 jr.) woont bij de andere ouder/ wettelijke vertegenwoordiger en die vindt dat mijn kind een (snel)test moet laten afnemen of een vaccin moet nemen. Wat zijn mijn rechten als ik het hier niet mee eens ben?

In beginsel is toestemming van beide ouders/wettelijke vertegenwoordigers vereist voor het al dan niet laten testen/vaccineren van kinderen, ook al woont het kind bij de andere ouder. KNMG: formeel moeten beide gezaghebbende ouders toestemming geven, maar: een arts mag er van uitgaan dat als een kind met een ouder verschijnt, de andere ouder daarmee instemt. Alleen als de arts aanwijzingen...

Wanneer spreek je over een medische handeling?

Onder medische handelingen worden verstaan alle handelingen op het gebied van de geneeskunst. Dat wil zeggen alle verrichtingen die tot doel hebben een persoon van een ziekte te genezen, voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheids­toestand te beoordelen. Hieronder vallen ook het doen van onderzoek en het geven van advies.

Vanaf welke leeftijd mag mijn kind zelf beslissingen nemen over medische handelingen als het afnemen van een (snel)test en het nemen van een vaccin?

Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat zij zelf geen beslissingsbevoegdheid hebben. Beide ouders moeten toestemming verlenen. Voor kinderen van 12 tot 16 geldt dat het kind én beide ouders toestemming moeten geven. Vanaf 16 jaar zijn kinderen zelf beslissingsbevoegd.

Betekent een positieve uitslag van de zelftest dat mijn kind besmet is met het coronavirus?

Nee, Indien er preventief (zonder klachten) getest wordt en dit tot een positieve uitslag leidt betekent dit alleen dat er een RNA deeltje van het coronavirus in uw lichaam gevonden is. Uw kind kan de ziekte zonder klachten op natuurlijke wijze hebben doorgemaakt. Ook is een test nooit 100% betrouwbaar en is er kans op een vals-positieve uitslag. Alleen...