A de V (ouder)

A de V (ouder)

Onze kinderen zitten op een vrije school. Persoonlijke ontwikkeling is daar net zo belangrijk als cognitieve ontwikkeling. Kinderen leren er wie ze zelf zijn en hoe zij zich (willen) verhouden tot de maatschappij. Echter mbt corona worden de kinderen niet aangemoedigd om hierin hun standpunt te bepalen. Sterker nog, ze krijgen regels opgelegd en er zijn sancties als de regels niet worden opgevolgd. Een afwijkende mening (bijvoorbeeld geen mondkapje willen dragen) mag er op papier zijn, maar er mag niet naar gehandeld worden. Kortom alle leerlingen moeten een mondkapje dragen, ook als zij (of hun ouders) dit absoluut niet willen. Kinderen die zich niet aan deze regel houden wordt de toegang tot school ontzegd en worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Er wordt in de communicatie niet gesteld op welke wijze er in onderwijs voor die kinderen wordt voorzien. Er zijn geen standaard online lessen, dus de vraag is of ze dit überhaupt zouden kunnen faciliteren.

Ik vind het ongelooflijk dat kinderen monddood worden gemaakt. Dat er zoveel druk op ze wordt uitgeoefend (afdelingsleiders komen in de klassen de regels benadrukken, iedere leerkracht benoemt ieder lesuur dat ze hun mondkapje op moeten etc) en dat er geen zorg is voor de psychische gezondheid van de kinderen in deze situatie.

Het zou wellicht nog acceptabel zijn als de mondkapjes een wezenlijk verschil zouden maken in de bestrijding van het virus en als je weet dat het voor een heel korte tijd is. Dat is echter niet zo. De mondkapjes maken geen verschil en het gaat zeker 3 maanden duren (en misschien nog veel langer). Deze maatregelen én hoe de scholen hiermee omgaan zijn buiten proportioneel en schaden het welzijn van onze kinderen.

Share this post