Andere initiatieven

Andere initiatieven

Er zijn in Nederland meerdere initiatieven voor mensen om te verbinden en of informatie te verkrijgen over de problematiek welke er speelt binnen het onderwijs aangaande de coronamaatregelen.

Om hier een overzicht van te bieden hebben wij onderstaande lijst gecreëerd. Mocht er een initiatief niet tussen staan dan vernemen wij dat graag d.m.v. ons contactformulier.


Deze pagina en groep zijn bedoeld voor ouders en onderwijspersoneel die het niet eens zijn met het huidige overheid- en schoolbeleid aangaande Corona en de desastreuze gevolgen daarvan voor onze kinderen.

Facebook pagina: https://www.facebook.com/onderwijsterugnaarnormaal
Facebook groep: https://www.facebook.com/groups/onderwijsterugnaarnormaal

Afdeling Friesland
Facebook groep: https://www.facebook.com/groups/onderwijsterugnaarnormaalfryslan

Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes

Ademvrij.NU zet zich in om de mondkapjesplicht ongedaan te maken.

Website: https://ademvrij.nu
Facebook pagina: https://www.facebook.com/Ademvrij.nu

Hét meldpunt aangaande het mondkapjesbeleid op scholen in Nederland

Dit digitale landelijke meldpunt is opgericht door een groep verontruste ouders naar aanleiding van maatregelen en beleid op scholen die niet in het belang zijn van onze kinderen. Maatregelen die de gezondheid van onze kinderen schaden en maatregelen die de (sociale) ontwikkeling van onze kinderen verstoren. De mondkapjesplicht die op veel scholen is ingevoerd heeft momenteel onze prioriteit.

Website: https://meldpuntmondkapjes.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Meldpunt-Mondkapjes-Nederland-111943584044242

Wij zijn het niet eens met de maatregelen op basis en middelbare scholen.
We willen graag weer terug naar een beter normaal, zonder maatregelen zoals de mondkapjesplicht, desinfectie, testen, vaccinatie (vrije keus) en 1,5 meter. Dat de Covid-angst niet een blijvend trauma geeft bij de ontwikkeling van kinderen. Dat we weer terug kunnen naar warme en liefdevolle scholen waar kinderen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen.

Facebook groep: https://www.facebook.com/groups/292553255374632

Er is ook nog een aparte groep voor docenten:
Facebook groep: https://www.facebook.com/groups/388741938798806

Voor leerkrachten die zich zorgen maken over de gedwongen maatregelen in het onderwijs en elkaar daarin willen ondersteunen, inspireren en informeren

Facebook groep: https://www.facebook.com/groups/388741938798806

Je staat niet alleen. Maak je sterk tegen grensoverschrijdend gedrag bij onze kinderen. Samen met dit kersverse collectief van bezorgde ouders.

Facebook pagina: https://www.facebook.com/blijfvanonzekinderenaf

De groep ‘wakkere ouders’ gaat over wat we als ouders samen kunnen verwezenlijken om de situatie in onze maatschappij en op school te verbeteren voor onze kinderen.

Of je nu alleenstaand bent, gelukkig samen, gelukkig samen maar alleen 1 van de 2 wakker, of te maken hebt met een slapende ex….. allemaal zijn we op zoek naar manieren om om te gaan met het ouderschap in deze rumoerige tijd.

We bespreken thema’s waar we ons zorgen om maken zoals vaccinaties schadelijke coronamaatregelen (mondmaskers, 1,5 meter, handgel, temp meten, pcr tests enz…), komen hier aan bod.

Facebook groep: https://www.facebook.com/groups/1399066403632047

Wij De Ouders is een collectief van ouders die bezorgd zijn over de effecten van de coronamaatregelen op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van onze kinderen.

Door te verbinden en elkaar te bekrachtigen willen wij onze kinderen beschermen.

Website: https://wijdeouders.nl
Facebook pagina: https://www.facebook.com/wijdeouders2021

Namens een grote groep moeders en voor alle kinderen in Nederland luiden wij de noodklok.

De recent aangescherpte coronamaatregelen op scholen, waaronder een nieuw test-, quarantaine- en mogelijk vaccinatiebeleid, zullen de levens van onze kinderen aanhoudend verder ontwrichten. Met mogelijk onherstelbare, ernstige schade tot gevolg.

Website: https://www.moederhart.nl

Ouders tegen het testen van kinderen

Met handige voorbeeldbrieven aan ouders en school + bronverwijzingen

Website: https://www.vrijnaarschool.nl

Vanuit een pedagogisch perspectief willen wij bijdragen aan een open debat over het Coronabeleid waarbij de belangen van kinderen en jongeren een prominente plek krijgen en serieus worden meegewogen.

Website: https://www.jeugdhulpcollectief.nl

(Ouders) gewoon gezond onderwijs

&

(Docenten) gewoon gezond onderwijs

Dit zijn besloten Telegram groepen welke alleen toegankelijk zijn op uitnodiging. Wil je in één van deze groepen vraag dan binnen jouw Telegram netwerk of iemand jouw daar toe kan voegen. De toelatingseis voor de docentengroep is strict.