Verhalen

T.v.d.H. (ouder)

Mijn dochter zit in een examenklas van een mbo-opleiding.  Het is een praktijkopleiding in de logistiek die wordt gegeven binnen een soort van bedrijf. Ze hebben een klas met slechts 8 leerlingen. Het is een praktijkgerichte opleiding waar ze dus eigenlijk de hele dag staat. Ze heeft vanochtend te horen gekregen dat ze het gebouw niet meer in komt...

S.G. (ouder)

Ik heb een leerplichtambtenaar op mijn dak gekregen, omdat ik weiger mijn dochter naar de praktijkschool te laten gaan als ze een mondkapje op moet. Een medisch document voor benauwdheid helpt niet, ze weigeren haar met onze levensinstelling. De leerplichtambtenaar  adviseert school nu om met spoed naar een jeugdarts te gaan. Hier willen zowel mijn dochter van bijna 15...

M.V. (ouder)

Ik ben een zeer bezorgde ouder van een 14-jarige zoon. De bezorgdheid is niet alleen de verplichte mondkapjes op zijn school, maar ook straks het (in)direct verplicht testen en vaccineren van onze kinderen en de gevolgen die de lockdowns op kinderen en jongeren hebben. Mijn zoon bijvoorbeeld heeft zich nog niet negatief geuit over de mondkapjesplicht, hij ondergaat het...