Disclaimer

DISCLAIMER

Alhoewel de inhoud van deze website zorgvuldig is samengesteld, kan De stichting Ik wil gewoon naar school niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde (juridische) informatie. De stichting Ik wil gewoon naar school aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, daar wordt mede onder begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de website te kunnen gebruiken.

De stichting Ik wil gewoon naar school aanvaardt verder geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De stichting Ik wil gewoon naar school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website. De stichting Ik wil gewoon naar school behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder een waarschuwing vooraf. De stichting Ik wil gewoon naar school is op geen enkele manier verantwoordelijk voor andere webpagina’s die naar de website van De stichting Ik wil gewoon naar school verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar De stichting Ik wil gewoon naar school verwijst.

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.