F.H. (ouder)

F.H. (ouder)

Hier 1 puber op de middelbare school die veel last heeft van het mondkapje maar niet “buiten de groep” wil vallen dus braaf het kapje op doet. En 2 jongens nog op de basisschool die ook gewoon naar school willen. We hebben contact gehad met de directie van de middelbare school. In eerste instantie met de coördinator en later een e-mailwisseling met de directeur. Een beschaafde email met simpele vragen waarom een leider van een school, die tot taak heeft een veilige omgeving te bieden voor leerlingen, gewoon klakkeloos het beleid van de overheid volgt. En kinderen ook al voor 1-12 verplicht tot het dragen van een mondkapje en individuele kinderen naar huis stuurt omdat ze een klein beetje lopen te hoesten. We kregen een reactie maar dat was nou niet echt een opening tot een gesprek. Kansloos om verder met deze directie te communiceren. We hebben het in ieder geval geprobeerd. Op een school van 1700 leerlingen waren we blijkbaar de enige ouders die contact hadden gezocht met de directie. Hoe is het mogelijk? We praten hier wel over een dorp waar blijkbaar iedereen erg volgzaam is…

Share this post