Kan een school, werkgever of andere instantie een kind verplichten tot testen?

Nee, een kind kan en/of mag niet direct of indirect verplicht worden tot testen.