Kan mijn kind of ik als ouder verplicht worden om buiten op het schoolplein een mondkapje te dragen?

Nee, indien scholen dit doen treden zij buiten de bevoegdheden van de regeling. De regeling verplicht het dragen van mondkapjes alleen in een aantal binnen de regeling beschreven binnenruimtes.