Mag een school een faceshield e.d. als alternatief verplichten als een leerling onder de uitzonderingsregeling valt?

Nee, wanneer een leerling onder de uitzondering valt, mag een school geen alternatief eisen.