Mag school mijn kind de toegang tot school weigeren, indien ik als ouder besluit om mijn kind niet te laten testen?

Nee, een school mag uw kind niet de toegang weigeren als u uw kind niet laat testen. Voor basisscholen geldt geen testadvies. Op het voortgezet onderwijs is het gebruik van een zelftest vrijwillig. Het weigeren van een zelftest mag nooit leiden tot uitsluiting van onderwijs.