Mijn kind is 11 jaar en net begonnen aan het voortgezet onderwijs. Kan de school mijn kind verplichten om een mondkapje te dragen?

Ja, volgens de regeling kan ieder kind die naar het voortgezet onderwijs gaat, verplicht worden tot het dragen van een mondkapje. Uitzondering op het dragen van een mondkapje is toegestaan als het kind onder de uitzonderingsregeling valt. Zie ook: “Hoe toon ik aan dat ik onder de uitzonderingsregeling voor mondkapjes val?”.