Mijn kind (<16 jr.) woont bij de andere ouder/ wettelijke vertegenwoordiger en die vindt dat mijn kind een (snel)test moet laten afnemen of een vaccin moet nemen. Wat zijn mijn rechten als ik het hier niet mee eens ben?

In beginsel is toestemming van beide ouders/wettelijke vertegenwoordigers vereist voor het al dan niet laten testen/vaccineren van kinderen, ook al woont het kind bij de andere ouder.

KNMG: formeel moeten beide gezaghebbende ouders toestemming geven, maar: een arts mag er van uitgaan dat als een kind met een ouder verschijnt, de andere ouder daarmee instemt. Alleen als de arts aanwijzingen heeft dat dit niet het geval is, moet hij de andere gezagsdrager ook om toestemming vragen.

Let op! De ‘weigerouder’ moet dus actief bezwaar maken, voor er met zijn/haar mening rekening wordt gehouden.