Mogen scholen informatie verzamelen, bijhouden en/of delen over wie wel of niet een zelftest overlegt en/of wat de testuitslag is?

Nee, scholen mogen geen informatie verzamelen en registreren op persoonsniveau en geen gegevens delen met andere instanties zonder expliciete toestemming.