Vanaf welke leeftijd mag mijn kind zelf beslissingen nemen over medische handelingen als het afnemen van een (snel)test en het nemen van een vaccin?

Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat zij zelf geen beslissingsbevoegdheid hebben. Beide ouders moeten toestemming verlenen. Voor kinderen van 12 tot 16 geldt dat het kind én beide ouders toestemming moeten geven. Vanaf 16 jaar zijn kinderen zelf beslissingsbevoegd.