Testen

Nee, voor leerlingen in het basisonderwijs geldt geen preventief testadvies.
In beginsel is toestemming van beide ouders/wettelijke vertegenwoordigers vereist voor het al dan niet laten testen/vaccineren van kinderen, ook al woont het kind bij de andere ouder. KNMG: formeel moeten beide gezaghebbende ouders toestemming geven, maar: een arts mag er van uitgaan dat als een kind met een ouder verschijnt, de andere ouder daarmee instemt. Alleen als de arts aanwijzingen heeft dat dit niet het geval is, moet hij de andere gezagsdrager ook om toestemming vragen. Let op! De 'weigerouder' moet dus actief bezwaar maken, voor er met zijn/haar mening rekening wordt gehouden.
Nee, een kind kan en/of mag niet direct of indirect verplicht worden tot testen.
Onder medische handelingen worden verstaan alle handelingen op het gebied van de geneeskunst. Dat wil zeggen alle verrichtingen die tot doel hebben een persoon van een ziekte te genezen, voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheids­toestand te beoordelen. Hieronder vallen ook het doen van onderzoek en het geven van advies.
Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat zij zelf geen beslissingsbevoegdheid hebben. Beide ouders moeten toestemming verlenen. Voor kinderen van 12 tot 16 geldt dat het kind én beide ouders toestemming moeten geven. Vanaf 16 jaar zijn kinderen zelf beslissingsbevoegd.
Nee, scholen mogen geen informatie verzamelen en registreren op persoonsniveau en geen gegevens delen met andere instanties zonder expliciete toestemming.
Het delen van een positieve uitslag zal betekenen dat er bron- en contactonderzoek gedaan wordt. Deze contacten zullen volgens de huidige GGD-richtlijnen zichzelf bij de GGD moeten laten testen en in quarantaine moeten.
Nee, een leerling is niet verplicht om de uitslag van de zelftest met school te delen.
Nee, scholen mogen niet naar de uitslag van de zelftest vragen.
Nee, Indien er preventief (zonder klachten) getest wordt en dit tot een positieve uitslag leidt betekent dit alleen dat er een RNA deeltje van het coronavirus in uw lichaam gevonden is. Uw kind kan de ziekte zonder klachten op natuurlijke wijze hebben doorgemaakt. Ook is een test nooit 100% betrouwbaar en is er kans op een vals-positieve uitslag. Alleen een arts kan vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van een acute besmetting met het coronavirus. Eventueel met hulp van een PCR test, maar ook dan nooit alleen op basis van een positieve uitslag.