Financieel

Daar wij als stichting afhankelijk zijn van de donaties die wij binnen krijgen is het belangrijk transparant en open te zijn over de kosten die wij maken.

Uitgaven

Bij het opzetten van een stichting, het voeren van een rechtszaak, het opzetten van acties en andere activiteiten komt meer kijken dan menigeen denkt, zeker op financieel vlak. Uiteraard wordt er naar alle kostenposten kritisch gekeken waarbij het de regel is dat kwaliteit voor de hoogte van de kosten gaan mits deze te verantwoorden zijn. Ook vragen wij aan elke leverancier het goede doel van de stichting in ogenschouw te nemen bij het opmaken van een offerte.

N.B. Sommige leveranciers/ personen worden algemeen aangeduid daar deze geen toestemming hebben gegeven om hun gegevens openbaar te maken.

De kosten zijn in een aantal categorieën te verdelen; “juridisch”, “inhuur”, “ICT, media en communicatie” en “administratief”.

Onder de post juridisch vallen de kosten voor de inhuur van de advocaten, de notariskosten/ oprichtingskosten, de kosten van de rechtbank, etc.

Belangrijk om te vermelden is dat het advocatenkantoor ons financieel tegemoet is gekomen en onze eerste zaak voor een vaste prijs van € 30.000 heeft aangenomen. (Een dergelijke afspraak er ook ligt voor het hoger beroep/ spoedappel.)

Het uurtarief van onze advocaten ligt tussen de € 200, – en € 400, – excl. btw in. De uren die benodigd zijn voor het gehele traject (o.a. het opstellen dagvaarding, pleidooien, informatie vergaren, opstellen producties (circa 1800 pagina’s!) zijn 240 met een totale waarde van € 76.649,61.

Om ervoor te zorgen dat alle informatie (producties) die wij ingebracht hebben van voldoende kwaliteit zijn om getoetst te kunnen worden door de rechtspraak, overheid, OMT en of andere instanties is het van belang deze door externe deskundigen te laten opstellen en toetsen.

Zonder de juiste communicatieplatformen kunnen we de mensen niet bereiken met onze boodschap en nieuws vanuit onze stichting. Dit betekend dat er kosten worden gemaakt voor hosting, mail, afbeeldingen, etc.

Een stichting komt met de vereiste om de boekhouding professioneel op te zetten en deze te laten controleren door een boekhouder/ accountant. Ook dient er jaarlijks een jaaropgave gemaakt te worden met de goedkeuring van de accountant.


Inkomsten

De inkomsten van de stichting zijn afkomstig van donaties. Deze donaties worden gedaan via het crowdfunding platform GoFundMe en rechtstreeks op de bankrekening van de stichting. Aangaande de inkomsten en uitgaven moet de stichting verantwoording geven aan de raad van toezicht d.m.v. een door een boekhouder/ accountant opgestelde jaarrekening.

Wil jij ons ook steunen? Kijk dan op onze pagina steun ons.


Opmerkingen

  • Kosten welke wij zelf maken (vervoer, kantoor, etc.), nemen wij in principe voor onze eigen rekening.
  • Alle bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
  • Mocht u bepaalde zaken vanuit uw expertise onbezoldigd en met kwaliteit kunnen uitvoeren dan staan wij uiteraard open voor contact.

Voor alle inkomsten in de stichting geld dat deze in principe aangewend worden voor het beoogde doel maar tevens de andere acties van de stichting kunnen financieren. Baten van de stichting kunnen niet voor andere doelen gebruikt worden dan omschreven in de statuten van de stichting.