Het kort geding

Het kortgeding

Daar “gewoon” overleggen met de scholen niet meer lukt voelen wij ons genoodzaakt tot het starten van een kortgeding tegen de staat met als doel het ongedaan maken van de mondkapjesplicht binnen het onderwijs.

Om dit ten uitvoer te brengen hebben wij in eerste instantie de diensten ingehuurd van CKH Advocaten om de belangen van onze kinderen te verdedigen. Vanaf 12 april 2021 is het voortzetten van de rechtszaak (het hoger beroep) opgepakt door Legal Nova.

Een kort geding starten is niet iets wat zo maar even gedaan wordt. Een team van advocaten, juristen, wetenschappers en vrijwilligers is dagelijks bezig met de voorbereiding en het opstellen van een compleet mogelijke dagvaarding en het verzamelen van alle relevante stukken welke daarvoor als onderbouwing benodigd zijn.

Documenten

Door het type kort geding wat wij voeren is een van de stappen die in het proces genomen moet worden het officieel op de hoogte brengen van de staat dat er een kort geding aankomt.

Dit is gedaan op 18-12-2020 en de brief kunt u hier lezen.

Naar aanleiding van onze brief aan het ministerie hebben wij (namens de minister van VWS) een reactie mogen ontvangen waarin zij aangeven bereid te zijn om de door ons beschreven bezwaren serieus in overweging te nemen en met ons daaromtrent in gesprek willen treden.

De reactie van het ministerie vindt u hier.

De dagvaarding zoals deze vandaag (21-01-2021) door de deurwaarder aan de Staat der Nederlanden wordt betekend.

De dagvaarding vindt u hier.

Het “zwartboek” is een verzameling van verhalen van leerlingen, ouders en onderwijsmedewerkers over de situatie op de scholen ontvangen en opgesteld door het “Meldpunt mondkapjes”.

In het “zwartboek” staan uiteenlopende ervaringen welke typerend zijn voor het huidige onderwijsklimaat gecreëerd door de maatregelen en hoe daar mee omgegaan wordt door de onderwijsinstellingen wat funest is voor onze kinderen.

Het “zwartboek” is als referentie (naast de verhalen die wij zelf ontvangen hebben) ingebracht als productie en tevens is deze op 25 januari 2021 gestuurd naar alle leden van de tweede kamer alsmede de directeur voortgezet onderwijs van het ministerie.

Je vindt het “zwartboek’ hier.

De conclusie van antwoord van de staat op de dagvaarding van de staat, opgesteld door de Staat Landsadvocaat,  kunt u hier downloaden.

Conclusie van antwoord Staat – Landsadvocaat

Zowel de pleitnotitie van CKH advocaten advocaat van de stichting “Ik wil gewoon naar school” als de pleitnotitie van Pels Rijcken landsadvocaat van de staat kunt u hier downloaden.

Pleitnota Stichting Ik wil gewoon naar school – CKH

Pleitnota Staat – Landsadvocaat

Het vonnis uitgesproken op 11 februari 2021 kunt u hier downloaden.

Vonnis Kort geding mondkapjesplicht 11-02-2021

Op 9 maart 2021 is de Betekende hoger beroep dagvaarding verstuurd naar het hof in den Haag met als startdatum 20 april 2021.

De dagvaarding kunt u hieronder downloaden.

Betekende hoger beroep dagvaarding 09-03-2021Algemene informatie over een kort geding

Een kort geding procedure is een snelle procedure die bedoeld is om op korte termijn een voorlopige beslissing van een rechter te krijgen. De procedure wordt ook wel aangeduid met de term ‘voorlopige voorziening’.

Om een kort geding procedure te starten moet je een spoedeisend belang hebben.

De kort geding procedure begint met een schriftelijk document, de zogenaamde dagvaarding. Met dit document, meestal opgesteld door een advocaat of jurist van de eisende partij, wordt de andere partij opgeroepen om voor de rechter te verschijnen.

De termijn van oproeping wordt door de rechtbank bepaald en varieert meestal van enkele dagen (zeer spoedeisend) tot enkele weken (iets minder spoedeisend). In de dagvaarding staat ook omschreven wat de eisende partij precies eist en waarom.

Na het uitbrengen van de dagvaarding volgt dus korte tijd later de zitting, ook wel de mondelinge behandeling genoemd. Op de zitting krijgt de gedaagde partij voor het eerst de gelegenheid om te reageren op de argumenten van de eisende partij.

Nadat (de juridische adviseurs van) beide partijen hun argumenten naar voren hebben gebracht, zal de rechter vaak zelf ook een aantal vragen stellen. Als de rechter zich voldoende geïnformeerd acht, zal hij de mondelinge behandeling sluiten en aangeven op welke termijn hij een uitspraak zal doen.

Meestal volgt deze uitspraak enkele dagen tot enkele weken na de mondelinge behandeling. De uitspraak wordt schriftelijk aan (de juridische adviseurs) van beide partijen gezonden.