Inschrijven Stichting Ik wil gewoon naar school

Nu al 3274 inschrijvingen!
Op deze pagina kunt u zich inschrijven als aangeslotene bij de Stichting zodat u belanghebbende wordt in de uitspraak van de rechter.


Doe mee en schrijf je in!

Om onze doelen (waaronder het kortgeding tegen de mondkapjesverplichting op school) tot een succes te maken is het een vereiste dat de stichting zoveel mogelijk zogenoemde “aangeslotenen” heeft zodat het duidelijk is wij een grote groep kinderen, ouders, etc. vertegenwoordigen.

Tevens is het “lid” worden van de stichting belangrijk indien jij of jouw kind wil “genieten” van de uitspraak van de rechter omdat degene die niet meedoen geen aanspraak kunnen maken op de uitspraak.

Resumé: Hoe meer mensen zich inschrijven en hiermee aangeven tegen de mondkapjesverplichting te zijn, hoe sterker we staan in de rechtszaak.


  • Jouw gegevens zullen niet op onze site of social media getoond worden.
  • Er zijn geen verplichte kosten aan deelname.
  • Een stichting heeft geen winstoogmerk en de bestuurders mogen zich niet verrijken.
  • Een stichting heeft geen leden zoals een vereniging maar “aangeslotenen”.
  • Als je geen “aangeslotene” bent van de stichting dan heb je geen claim op de uitspraak van de rechter.
  • De stichting ontvangt geld door middel van donaties, subsidies, schenkingen, erfenissen en dergelijke.