L.B. (onderwijsmedewerker)

L.B. (onderwijsmedewerker)

Op de school waar ik werk staan ‘boa’s/ conciërges’ overal in de gangen, die kinderen commanderen dat ze een mondkapje moeten dragen en intimideren met bedreigingen als “ ik stuur je naar huis als je je mondkapje niet (goed) draagt’. Er wordt van ons docenten verwacht dat wij aan deze politiek meedoen. Ik weiger als docent hieraan mee te doen, mijn taak is lesgeven, goed en veilig onderwijs verzorgen, en ik meng mij niet in politieke, onrechtvaardige maatregelen jegens de leerlingen. Als docent/ onderwijskundige behartig ik de belangen van kinderen in het onderwijs aangaande hun fysieke en mentale gezondheid en hun welzijn en zie ik het als mijn taak de kinderen in het onderwijs te beschermen tegen de schadelijke maatregelen en de willekeur van de overheid en scholen.

Share this post