L.S. (leerkracht)

L.S. (leerkracht)

In mijn rol kom ik op meerdere scholen en zie ik dagelijks de gevolgen van het mondkapjesbeleid. De wijze waarop leerlingen worden benaderd verschilt wel per school. Waar op de ene school leerlingen op een vriendelijke manier worden gewezen op het dragen van een mondkapje of het niet dragen van een mondkapje gedoogd wordt, wordt er op andere scholen een strikt controlebeleid gehanteerd. Docenten en onderwijsondersteunend personeel stellen zich op als boa’s binnen de school. Leerlingen die geen mondkapje dragen of hun handen niet desinfecteren bij binnenkomst in de school worden op een nare manier benaderd. Leerlingen die geen mondkapje dragen moeten een mondkapje kopen voor 50 cent. Ik vind het grensoverschrijdend! Er is geen respect voor de eigen lichaamsintegriteit. Daarnaast merk ik dat docenten in de klassen minder goed verstaanbaar zijn en dat de begeleiding in de klassen sterk achteruit is gegaan doordat docenten om meer afstand te houden van de leerlingen niet meer door de klassen lopen. Hierdoor krijgen kwetsbare leerlingen niet meer de begeleiding die ze nodig hebben. Een achteruitgang voor het onderwijs!

Share this post