M.B. (ouder)

M.B. (ouder)

Ik heb 2 kinderen op het Martinuscollege te Grootebroek. Bij de eerste poging om mondkapjes verplicht te stellen heb ik school gemaild dat ik verzoek om dat niet verplicht te stellen vanwege de gezondheidsrisico’s die dat met zich mee brengt voor mijn kinderen. Daarbij heb ik aangegeven dat ik school verantwoordelijk stel voor de gezondheid van mijn kinderen tijdens schooltijd. Daarop is de verplichting eerst ingetrokken. Om vervolgens een aantal weken later alsnog de verplichting in te stellen. Deze geld alleen buiten de lokalen. Inmiddels komen mijn kinderen verkleumd thuis omdat overal de ramen open staan en jassen aan in de klas is verboden. En deze week werd een van mijn kinderen verplicht om 2 lesuren lang een mondkapje te dragen omdat de betreffende leerkracht in de risicogroep valt. Mijn kind weigerde dit en er werd gedreigd haar op de gang te zetten. Mijn kind gaf aan dat haar moeder het niet goed vindt als zij zo lang een mondkapje draagt. Mijn kind appte mij hierover en ik heb beloofd een mail te sturen op verzoek van de leerkracht. Ik heb een mail gestuurd naar de leerkracht met cc naar de directie. Mij kind raakt steeds neerslachtiger en is het zat om tegen al deze strubbelingen aan te lopen. Belachelijk dat kinderen verantwoordelijk worden gesteld voor de gezondheid van anderen. Dit is psychisch beschadigend, onterecht lopen ze met schuldgevoelens rond. Voor mijn andere kind heeft dit hele gedoe al twee keer tot een week thuiszitten geleid. Immers als je een beetje verkouden bent moet je thuisblijven. En als je vriendin een positieve pcr test heeft moet je in quarantaine. Dat de test niet klopt en dat deze corona een mortaliteit heeft van 0,07% doet er allemaal blijkbaar niet toe. Daarnaast krijgen ze maar 40 minuten les in plaats van 50 en vallen er continue lessen uit. De oudste zit in het examen jaar en ik zie haar cijfers omlaaggaan terwijl ze serieus altijd tot de besten van de klas behoorde. Ze is steeds vaker gefrustreerd en huilerig. Op mijn mails wordt gereageerd met verwijzingen naar de site van de rijksoverheid. Er wordt niets gezegd over oplossingen of wat dan ook. Kinderen worden agressief (on)terecht gewezen. Ik maak mij zorgen, mijn kinderen worden met de week ongelukkiger. En ik daarmee ook.

Share this post