M.v.d.P. (onderwijsmedewerker)

M.v.d.P. (onderwijsmedewerker)

Ik ben docent en mentor en een eenling op school in mijn Corona-kritische houding. Ik werd gelijk weggezet als ‘complotdenker’, door collega’s waar ik al jaren fijn mee samenwerk. Ik ben in gesprek gegaan met de schoolleiding nadat ik al mijn klassen anoniem had geënquêteerd over de ervaringen met mondkapjes (uitkomsten waren voor mij ronduit schokkend), het enige wat ik terugkrijg is ‘beleid is beleid’ en daar mocht ik niet tegenin gaan. Wat ik ook aandraag aan wetenschappelijke onderzoeken, het is beschamend, maar het maakt me vooral verdrietig. Het enige wat ik nu heb aangeboden aan mijn leerlingen is dat ze in mijn zeer goed geventileerde lokaal pauze mogen houden als ze dat willen zonder mondkapje.

Share this post