Nieuwsbrief juli 2021

Nieuwsbrief juli 2021

Juli 2021, de tijd vliegt voorbij en we zitten inmiddels al bijna anderhalf jaar in een dystopische situatie waarbij politiek losgeslagen van wetenschap ruw om zich heen mept met maatregelen welke de maatschappij en in het bijzonder onze kinderen schaden.

In deze nieuwsbrief:

  • Mondkapjesplicht niet voorbij
  • Status hoger beroep kortgeding
  • Veel gestelde vragen op de site
  • Aansprakelijkheidsstelling scholen
  • Er staan weer leuke nieuwe items in de webshop!
  • Wekelijkse columns
  • Het “Ik wil gewoon naar school” forum!
  • Police for freedom Kids

 

Mondkapjesplicht niet voorbij

Waar bijna overal in Nederland de mondkapjes zijn afgeschaft worden ze binnen het voortgezet onderwijs gehandhaafd. Niet omdat mondkapjes effectief zouden zijn in het voorkomen van verspreiding, maar louter en alleen om de vaccinatiebereidheid onder de jeugd omhoog te krijgen. Kinderen die bezwijken onder de druk van leraren, het continue “moeten” testen en/ of geen deel meer mogen uitmaken van sociale activiteiten die juist voor de jeugd essentieel zijn.

Schoolbesturen en leraren hebben het over de vaccinatie als heilige graal en verwachten dat na de zomer de beperkingen op scholen opgeheven zijn. Wordt vaccinatie straks verplicht om naar school te kunnen gaan, of moet je anders elke dag testen? Mag je als ongevaccineerde leraar niet meer voor de klas staan, of krijg je het advies “functie elders”?

Wij kunnen de scenario’s inmiddels wel bedenken. Des te meer reden voor ons als stichting op volle kracht door te gaan om onze kinderen te beschermen. In deze nieuwsbrief lees je over een aantal van onze activiteiten en hulpmiddelen welke we voor jullie hebben.


Status hoger beroep kortgeding

Zoals jullie weten hebben wij op 18 mei jl. de memorie van grieven ingediend bij de rechtbank te Den Haag. In de memorie van grieven hebben wij aangeven waarom wij het niet eens zijn met het vonnis van de rechter.

Inmiddels is het antwoord van de staat (het zogenoemde memorie van antwoord) bij ons binnengekomen en wordt deze door onze advocaat en juridisch team bestudeerd.

Ben je benieuwd naar onze memorie van grieven? Je kan deze lezen op onze site: https://ikwilgewoonnaarschool.nl/het-kort-geding


Veel gestelde vragen op de site

Sinds half juni staan op onze site ‘veel gestelde vragen’ over uiteraard mondkapjes, maar ook over testen en vaccinatie. Wil je weten wat jouw rechten zijn? Neem een kijkje bij de antwoorden. Ook is het mogelijk je eigen vraag in te dienen welke wij (indien deze daarvoor geschikt is) zullen plaatsen op de pagina:

https://ikwilgewoonnaarschool.nl/veelgesteldevragen

 


Aansprakelijkheidsstelling scholen

Wij horen steeds weer van ouders dat het enorm moeilijk is om het gesprek met de school aan te gaan over de zorgen en bezwaren die er zijn rondom de Coronamaatregelen op school. Scholen reageren niet of verschuilen zich achter de opgelegde regels van de overheid.

In de eerste uitspraak van de rechter aangaande ons kortgeding tegen de Staat, staat duidelijk vermeld dat de scholen en haar bestuurders zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van het beleid. De Staat als zodanig is volgens de uitspraak, niet aansprakelijk voor eventuele, door kinderen opgelopen, schade als gevolg van de uitvoer van de maatregelen.

Om deze redenen hebben wij een (door onze juristen opgestelde) aansprakelijkheidsbrief naar alle scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs verzonden. In deze brief krijgen de scholen uitleg over de mogelijke schadelijke gevolgen van het beleid, hun (persoonlijke) aansprakelijkheid daarvoor en worden zij geattendeerd op de mogelijke gerechtelijke procedure die wij tegen hen kunnen voeren.

Mochten de scholen naar aanleiding van deze brief in gesprek willen om zaken in de toekomst anders aan te gaan pakken, dan kunnen ze ons daarvoor benaderen. Wij gaan dan kijken wat wij voor hen kunnen betekenen. Kiezen scholen ervoor om niks te doen en om zich te blijven verschuilen achter “opgelegde” regels dan kan dat juridische gevolgen voor zowel de school als haar bestuurders hebben.

De brief is terug te vinden op onze website: https://ikwilgewoonnaarschool.nl/aansprakelijkheidsstelling-scholen


 

Er staan weer leuke nieuwe items in de webshop!

Vind jij ook dat kinderen geen experiment zijn?

Onze designline is aangevuld met het ontwerp: “Ik ben geen experiment!”.

Met de aanschaf steun je tevens onze stichting zodat ze kunnen stoppen met het experimenteren op onze kinderen!

Bekijk en bestel het nieuwe design in onze shop: https://ikwilgewoonnaarschool.nl/shop

 


Wekelijkse columns

Op wekelijkse basis plaatsen wij een column van inmiddels bekende schrijvers zoals o.a. Tabitha van Wieren, Madelief van Ham, Hilde Spaan, Mario Borzic, Evelien Deiters en Daan van Deursen.

Benieuwd naar de columns? Je vindt ze hier: https://ikwilgewoonnaarschool.nl/artikelen-columns


NIEUW – Het “Ik wil gewoon naar school” forum!

Deze week gaat op onze site ons forum live met als doel om elkaar te helpen, vragen te stellen, te discussiëren en te verbinden. Een forum is een doelgerichtere manier om informatie op één plaatst te hebben die je altijd weer makkelijk terug kunt vinden.

Het forum is in categorieën opgedeeld om het overzichtelijk te maken. Ook kun je per provincie vragen stellen over het gedrag en maatregelen die de diverse scholen hanteren.

Gebruik het forum om elkaar te helpen en informatie te verspreiden.

Check het forum hier: https://ikwilgewoonnaarschool.nl/forum


Police for freedom Kids

Zondag 11 juli is er een demonstratie van POLICE FOR FREEDOM Kids.

Wij steunen Police for Freedom Kids en zijn in nauw contact met hen over de organisatie, het belooft een geweldige dag te worden voor de kinderen! Wij zijn als stichting daar uiteraard aanwezig en roepen iedereen op om zich deze dag aan te sluiten.

Het is nog een verassing waar het gaat plaatsvinden en hoe de middag er precies uit zal gaan zien, maar we gaan er sowieso een leuke en gezellige dag van maken. Meer informatie volgt snel!


Alle medewerkers van de stichting werken onbezoldigd en doen dit met hart en ziel. U begrijpt echter dat de acties welke wij uitvoeren (en zeker de juridische) gepaard gaan met hoge kosten. Ons verzoek is dan ook aan u of u onze stichting zou willen steunen. Meer informatie over de mogelijkheden vind je op onze website: https://ikwilgewoonnaarschool.nl/steun-ons

 

Share this post