Onze rechtstaat biedt geen bescherming meer aan onze kinderen!

Onze rechtstaat biedt geen bescherming meer aan onze kinderen!

Vandaag heeft de rechter haar vonnis over ons kortgeding tegen de mondkapjesplicht op scholen gewezen. Hoewel het vonnis bol staat van de overwegingen die de juistheid en het gelijk van onze standpunten onderschrijven, heeft de rechter de door ons belangrijke ingebrachte punten uit de dagvaarding naast zich neergelegd. Daarmee is onze eis om de mondkapjesplicht op scholen te laten vervallen helaas niet toegekend.

Wij zijn onthutst dat de rechter de belangen van de kinderen niet voorop heeft gesteld, ondanks de door ons aangeleverde wetenschappelijke bewijzen over de schadelijkheid van de mondkapjes en het feit dat de staat dit niet heeft kunnen weerleggen. Zie onderstaande citaten uit het vonnis:

“In de adviezen waarop de Staat zijn beleid baseert wordt (immers) ook onderkend dat hard sluitend wetenschappelijk bewijs over het precieze effect van mondkapjes niet voorhanden is en dat het (langdurig) dragen van een mondkapje (enige) schadelijke gevolgen kan hebben”.

&

“De Staat heeft overigens niet bestreden dat het (langdurig) dragen van een mondkapje (enige) nadelige effecten kan hebben”.

Ondanks deze overwegingen is de rechter dus toch tot haar afwijzing gekomen. Wij vinden dit zeer bedenkelijk en zijn ontzettend teleurgesteld in deze uitspraak, mede omdat het aantoont dat onze rechtstaat geen bescherming meer biedt aan onze kinderen.

Op een later tijdstip komen wij inhoudelijk terug op de uitspraak. Eerst gaan wij samen met de advocaten de uitspraak nauwkeurig doornemen om de definitieve gevolgen hiervan goed in kaart te kunnen brengen.

Voor nu danken wij iedereen die ons geholpen heeft om dit kortgeding mogelijk te maken. Onze strijd voor Gewoon onderwijs voor onze kinderen is nog lang niet voorbij en deze ongefundeerde afwijzing sterkt ons alleen maar in de overtuiging dat wij moet strijden voor onze kinderen!

Wordt vervolgd…..
het bestuur

Voor meer achtergrondinformatie: https://ikwilgewoonnaarschool.nl/mondkapjes

Donaties, inschrijvingen en steunbetuigingen zijn nog steeds van harte welkom via onze website.

Share this post