Opening van de basisscholen

Opening van de basisscholen

Terwijl wij nog in afwachting zijn van de uitspraak van het kortgeding over de mondkapjesplicht op scholen is er alweer veel gebeurd.

Afgelopen week is er een persconferentie geweest over de opening van de basisscholen. Het openen van de scholen is iets waar wij natuurlijk allemaal naar streven en het leek er even op dat er een versoepeling in het beleid plaats zou gaan vinden. Helaas hebben wij moeten constateren dat dit niet het geval is. Waar iedereen hoopte dat de kinderen weer gewoon naar school konden, gaat de heropening van het basisonderwijs gepaard met een zeer belastend pakket aan maatregelen.

Wij krijgen veel berichten van ouders die zich grote zorgen maken over de aangekondigde maatregelen. Uiteraard maken wij ons daar als stichting ook hele grote zorgen over en zijn dan ook druk in overleg over de te bepalen strategie.

Als we kijken naar de regeling dan zien we dat bijna alles wat erin staat een dringend advies is en dat de uitvoering hiervan met name bij de scholen ligt. Het is daarom belangrijk om nu de rust te bewaren en goed te kijken hoe de scholen daadwerkelijk met deze adviezen omgaan.

Wat kan je nu al doen?
Graag horen wij (via onze site) jullie zorgen en ervaringen van hoe het er in de praktijk aan toe gaat op de scholen. Daarnaast is het belangrijk om in contact te blijven met de school. Loop je ergens tegenaan, ga dan in gesprek met de schoolleiding. Wij horen graag wat jullie ervaringen hierin zijn om zodoende te kijken hoe we een ieder zo goed mogelijk kunnen helpen.

Schrijf je in (als je dat nog niet gedaan hebt).
Daar de mondkapjesverplichting in eerste instantie alleen op het voortgezet onderwijs speelde komt het grootste deel van onze huidige achterban van kinderen, ouders en onderwijspersoneel uit het voortgezet onderwijs. Wij als stichting zetten ons echter in voor alle kinderen in het onderwijs. Wij vragen je dan ook om dit te delen met mensen uit je omgeving die kinderen hebben op het basis en/of voortgezet onderwijs en roepen eenieder uit deze groep op zich bij onze stichting in te schrijven. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 

Met vriendelijke en strijdbare groet,
Het bestuur

https://ikwilgewoonnaarschool.nl

Share this post