PERSBERICHT | Kortgeding tegen de mondkapjesplicht op scholen

PERSBERICHT | Kortgeding tegen de mondkapjesplicht op scholen

———— PERSBERICHT————–

Kortgeding tegen de mondkapjesplicht op scholen

Op 28 januari 2021 vindt in het Paleis van Justitie te Den-Haag het kortgeding plaats tegen de staat om de mondkapjesplicht op scholen af te schaffen. Het kortgeding is aangespannen door de Stichting “Ik wil gewoon naar school”.  De stichting wordt in het kortgeding bijgestaan door advocatenkantoor CKH Advocaten uit Alkmaar.

De stichting is opgericht door ouders die verontrust zijn over de negatieve effecten die de mondkapjesplicht heeft op het welzijn van de schoolgaande kinderen. Volgens de stichting brengt de mondkapjesplicht reële fysieke en psychische gezondheidsrisico’s met zich mee. Veel ouders en kinderen maken melding van klachten als hoofdpijn, benauwdheid en concentratieproblemen. Daarnaast doet de mondkapjesplicht afbreuk aan het sociale klimaat op school. Kinderen lopen tegen de meest schrijnende situaties aan.

De stichting spreekt namens de ruim 1800 aangeslotenen die het kortgeding steunen. Er is inmiddels een lijst met 160 persoonlijke verhalen van docenten, kinderen en ouders. Daarnaast zijn er deskundigen die het kortgeding ondersteunen omdat inmiddels uit diverse nationale en internationale onderzoeken gebleken is hoe schadelijk de mondkapjes zijn voor kinderen op zowel fysiek als psychisch vlak.

Recentelijk heeft er overleg plaatsgevonden tussen de stichting en afgevaardigden van de betrokken ministeries. Uit dit overleg maakte de stichting op dat men niet voldoende op de hoogte is van eerdergenoemde feiten. Hierdoor verwacht de stichting dat het ministerie haar beleid op het gebied van de mondkapjesplicht in het onderwijs niet zal wijzigen. Dit ondanks de acute noodzaak in verband met de gezondheidsrisico’s voor de kinderen. Daarom heeft de stichting besloten om het kortgeding aan te spannen.

Het doel van het kortgeding is dat de mondkapjesplicht op scholen per direct wordt afgeschaft zodat alle kinderen weer op een gezonde, fijne, veilige en prettige manier naar school kunnen gaan.

Wilt u meer informatie over de stichting en haar doel of wilt u zich nog aansluiten als belanghebbende, kijk dan op www.ikwilgewoonnaarschool.nl


Noot voor de redactie: In verband met de urgentie en de korte termijn van het kortgeding zou het fijn zijn als dit bericht in komende week geplaatst kan worden. Voor meer info kunt u contact opnemen met de stichting via telefoonnummer: 0299-714365.

 

Met vriendelijke groet,

Stichting Ik wil gewoon naar school

Share this post