S. T. (ouder)

S. T. (ouder)

Mijn zoon, bekend met een autistische stoornis, kan geen mondkapje dragen. De school is hiervan op de hoogte, ook van zijn behandeling. Toch wilden ze geen uitzondering voor hem maken. Nadat ik zelf (ik ben arts) een medische verklaring heb geschreven, werd dat niet geaccepteerd omdat ik geen onafhankelijke arts ben (en zijn huisarts, en psychiater ook niet). Nadat ik een onafhankelijk arts bereid had gevonden een verklaring te schrijven, is het manipuleren en dwarszitten doorgegaan. Hij wordt telkens uit de klas gehaald, de directrice spreekt hem aan op mijn mails (!), docenten spreken hem aan dat hij een gevaar is. De school probeert er een machtsstrijd van de maken, over de rug van mijn kind. Ze zijn alle proportionaliteit uit het oog verloren. Het is onbegrijpelijk dat een school waar veel problemen spelen (drugs, vechtpartijen, probleemkinderen) al hun energie steekt in controle van mondkapjes en alle andere (echte) problemen negeert.

Share this post