Statusupdate 06-05-2021 | Hoger beroep

Statusupdate 06-05-2021 | Hoger beroep

Omdat juridische procedures ingewikkeld en niet voor iedereen even duidelijk zijn nemen we jullie graag mee in de stappen die genomen zijn en worden.

Het hoger beroep is zoals jullie weten, aanhangig gemaakt bij de rechtbank in Den-Haag. Inmiddels is bekend geworden dat onze advocaat voor 18 mei de grieven moet indienen. Dat wil zeggen dat zij, naar aanleiding van het vonnis, laat weten waarom wij niet akkoord gaan met het vonnis en met welke motivatie/ bezwaren wij dat doen. Hierna heeft de tegenpartij, in dit geval de Staat, nog 4 weken de tijd om met een reactie (memorie van antwoord) te komen.

Na deze periode zijn er een aantal mogelijkheden die zich voor kunnen doen:

  1. Het gerechtshof nodigt beide partijen uit voor een zitting om extra informatie te geven.
  2. Een van de advocaten verzoekt bij het gerechtshof om een mondelinge toelichting te geven tijdens een zitting (pleidooi).
  3. Er wordt een tussenbeslissing gegeven door het gerechtshof waarin wordt gevraagd om extra bewijs.
  4. Het gerechtshof geeft een voorlopig oordeel over de zaak en stelt de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing te komen (schikking).
  5. Het gerechtshof doet naar aanleiding van de schriftelijke ronde een einduitspraak.

Voor nu is ons juridisch team dus hard bezig met het schrijven van de grieven zodat we wederom een ijzersterke zaak neer kunnen zetten.

Uiteraard zijn financiële bijdragen nog steeds van harte welkom.

Share this post