Statusupdate 14 januari 2021

Statusupdate 14 januari 2021

Het gesprek met het ministerie

Zoals jullie allemaal weten hadden wij gisteren, tezamen met onze advocaten en de door ons ingehuurde wetenschapper/ expert, het gesprek met de afgevaardigden van het ministerie, waaronder de directeur van het voortgezet onderwijs en de landsadvocaat.

Goed om te vermelden is dat het gesprek niet onprettig is verlopen. Helaas is wel duidelijk geworden is dat we vanuit het ministerie geen directe verandering hoeven te verwachten.

Het ministerie heeft aangegeven:

  1. Niet bij machte te zijn verandering te weeg te brengen;
  2. dat het een zaak van het OMT en het kabinet is;
  3. niet op de hoogte te zijn van de wetenschappelijke onderbouwingen;
  4. de situatie op de scholen niet te herkennen.

Onze conclusie na het gesprek is dat we direct doorgaan naar de volgende (en hopelijk laatste) stap, het kortgeding om kinderen weer “gewoon” naar school te kunnen laten gaan.

In dit proces zullen we het ministerie ook zoveel mogelijk stukken doen toekomen om ze (los van de uitspraak van de rechter) kennis te laten nemen van de problematiek alsmede de wetenschappelijke onderbouwingen, zodat zij inzien wat er daadwerkelijk op de scholen aan de hand is en welke schade er toegebracht wordt.

Onze verwachting is dat wij binnen een termijn van twee weken het daadwerkelijke kortgeding kunnen gaan voeren. We houden jullie uiteraard continue op de hoogte van de ontwikkelingen welke wij delen op onze site (https://ikwilgewoonnaarschool.nl) en onze Facebookpagina.

Wat kan jij doen? Schrijf je (kosteloos) in bij onze stichting en deel onze berichten!

Share this post