Statusupdate 31 december 2020

Statusupdate 31 december 2020

Het ministerie neemt onze bezwaren serieus

Goed nieuws, naar aanleiding van onze brief aan het ministerie hebben wij gisteren een reactie namens de minister van VWS mogen ontvangen. In deze brief geven zij aan dat zij bereid zijn om de door ons beschreven bezwaren serieus in overweging te nemen. (De reactie van het ministerie is hier te lezen)

De minister geeft aan dat wij begin volgende week door het ministerie benaderd gaan worden voor het maken van een afspraak voor een overleg. Tijdens dit overleg zullen zij ons informeren over de wijze waarop er met de maatregelen op de scholen omgegaan gaat worden op het moment dat de scholen weer open kunnen.

De toenadering van de minister zien wij als een belangrijke stap in het behalen van onze doelen en geeft tevens aan dat de stichting en haar doelen door Den Haag serieus genomen worden.

Ondank deze belangrijke ontwikkeling gaan wij natuurlijk onverminderd verder met de stappen die genomen moeten worden om er voor zorg te dragen dat onze kinderen gewoon en zonder verder bezwarende maatregelen fysiek van onderwijs kunnen genieten.

Wordt vervolgd….

Ps: Indien je je nog niet aangesloten hebt bij de stichting, dan kan je dat uiteraard alsnog (kosteloos) doen zodat jij of je kinderen mee profiteren en hopelijk zo snel mogelijk weer op een verantwoorde manier naar school kunnen gaan.

Share this post