Steun ons

Wij hebben uw hulp nodig!


De stichting “Ik wil gewoon naar school” zet zich in om kinderen binnen het basis en voortgezet onderwijs te beschermen tegen de coronamaatregelen die door de overheid worden opgelegd en die door scholen vaak nog rigider (dan door de overheid gesteld) worden uitgevoerd.

Deze maatregelen (waar de verplichte mondkapjes voor kinderen een van de meest opzienbarendste is) schaden onze kinderen in een mate die ongekend is en waarvoor elk wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Sterker, de maatregelen brengen bewezen schade met zich mee maar worden toch gehanteerd voor een vals gevoel van veiligheid en als pressiemiddel om o.a. de test en vaccinatie bereidheid te vergroten.

De stichting tracht door het verspreiden van informatie, het verbinden van mensen alsmede middels juridische procedures onze kinderen tegen deze disproportionele maatregelen te beschermen en diegene die hiervoor verantwoordelijk zijn op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

Alle medewerkers van de stichting werken onbezoldigd en doen dit met hart en ziel. U begrijpt echter dat de acties welke wij uitvoeren (en zeker de juridische) gepaard gaan met hoge kosten. Ons verzoek is dan ook aan u of u onze stichting zou willen steunen. Als u dit wilt dan kan dat via onze GoFundMe en/ of via rechtstreekse overboeking.

Heeft u vragen of ziet u een mogelijkheid ons ook op een andere manier dan geldelijk te steunen, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.


Crowdfunding

Kortgeding tegen de mondkapjesplicht school
Aangemaakt: 19 oktober 2020
Status: Lopend

We gaan door! Hoger Beroep mondkapjesplicht School
Aangemaakt: 22 februari 2021
Status: Lopend

Een deel van het geld dat via de GoFundMe binnenkomt wordt door GoFundMe als “kosten” ingehouden. Zie voor meer informatie: https://nl.gofundme.com/pricing


Bankrekeningen

Wie geen gebruik wil maken van de crowdfunding platformen kan rechtstreeks zijn of haar donatie storten op onze bankrekening.

Donaties rechtstreeks op onze bankrekening
genieten de voorkeur i.v.m. de kosten van GoFundMe

Rabobank:

IBAN: NL43 RABO 0363 6298 74
t.n.v.: Stichting Ik wil gewoon naar school

 


Opmerkingen

  • Kosten welke wij zelf maken (vervoer, kantoor, etc.), nemen wij in principe voor onze eigen rekening.
  • Alle bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
  • Mocht u bepaalde zaken vanuit uw expertise onbezoldigd en met kwaliteit kunnen uitvoeren dan staan wij uiteraard open voor contact.

Voor alle inkomsten in de stichting geld dat deze in principe aangewend worden voor het beoogde doel maar tevens de andere acties van de stichting kunnen financieren. Baten van de stichting kunnen niet voor andere doelen gebruikt worden dan omschreven in de statuten van de stichting.