Test en Quarantainebeleid

Test- en Quarantainebeleid

Met de heropening van de scholen in februari zijn er een hoop extra maatregelen bij gekomen waar scholen zich al dan niet verplicht aan dienen te houden. Er is een onderverdeling in algemene maatregelen en maatregelen specifiek rondom testen en quarantaine.

Algemene maatregelen

  • Je bent verplicht thuis te blijven bij klachten die mogelijk Corona gerelateerd kunnen zijn. Nieuw is dat voor leerlingen in het basisonderwijs geldt dit ook als zij neusverkouden zijn.
  • Personeel op de scholen is verplicht zich altijd onderling aan de 1,5m regel te houden, leerlingen onderling en leerling en docenten hoeven dit niet. Op het voortgezet onderwijs dienen ook de leerlingen onderling de 1,5m afstand te houden.
  • Hygiënemaatregelen zoals handen desinfecteren en de lokalen ventileren blijven bestaan.
  • Dringend advies aan leerkrachten van groep 7 en 8 om in de klas een mondkapje of faceshield te dragen en het advies aan leerlingen uit groep 6, 7 en 8 om een mondkapje te dragen tijdens het voortbewegen door de school.

Leerlingen van het voortgezet onderwijs en primair onderwijs groep 6, 7 en 8 krijgen het advies om zichzelf 2x per week thuis te testen met een zelftest. Het gebruik van een zelftest is vrijwillig en niet verplicht.

  • Ouders zijn wettelijk verplicht om, bij een positieve test van een kind of docent uit de klas, de instructies van de GGD op te volgen.
  • Een kind is niet verplicht zich te laten testen en ouders zijn niet verplicht om de testuitslagen aan school door te geven.
  • Testen vinden niet op school plaats en kinderen mogen nooit getest worden zonder expliciete toestemming van de ouders.
  • Leerlingen kunnen zich op dag 5 van de quarantaine laten testen, zo niet dan dienen ze nog 5 dagen in thuis quarantaine te blijven.

Onze visie op testen:

De PCR test is niet ontwikkeld om op grote schaal gezonde mensen te testen en dient slechts (als een van de indicatoren) ter ondersteuning aan een arts voor een diagnose. Het op grote schaal testen van gezonden mensen levert veel vals-positieve uitslagen op welke niet zeggen dat iemand daadwerkelijk ziek en of besmettelijk is. Het gebruik van de PCR test is ons inzien dan ook compleet onzinnig en levert veel onterechte angst en schade op aan kinderen en de maatschappij.

Als er besmettingen in de klas zijn bepaald de GGD of een leerling of meerdere leerlingen uit een klas in quarantaine moeten. Als dit het geval is dan gelden de regels voor “gezinnen met kinderen en quarantaine”: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen

De overheid heeft een overzicht gemaakt van alle coronaregels in het primair en voortgezet onderwijs. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

De consequenties van deze regels

Alle experts zijn het er over eens dat in de kindertijd de basis voor de rest van je leven wordt gelegd. Een heel belangrijk deel van de kindertijd wordt op school doorgebracht. Het is daarom cruciaal dat school een veilige en vertrouwde omgeving is waar het kind de kans krijgt zichzelf te ontplooien en zijn/ haar eigen Ik te ontdekken en ontwikkelen. In een ideale leeromgeving krijgt het kind de ruimte om te leren luisteren naar zijn/haar gevoel en intuïtie dit samen te laten komen met het verstand. Kinderen leren het beste in een veilige omgeving zonder angst. Veiligheid hangt niet alleen samen met de afwezigheid van een virus. De maatregelen hebben volgens ons dan ook verregaande consequenties voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De schade die hiermee aangericht kan worden heeft impact op de rest van hun leven en daarmee op de toekomst van onze jeugd.

Doordat ouders niet meer mee de klas in mogen kan het gevoel van veiligheid bij zowel het kind als de ouder aangetast worden. Ouders weten niet meer goed wat er speelt op school en in de klas van hun kind en kinderen zijn daardoor moeilijker in staat om te delen waar zij op school mee bezig zijn.

Uit onderzoek is gebleken dat mondkapjes op school een nadelig effect hebben op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Wil je meer weten over de nadelige effecten van de mondkapjes kijk hiervoor dan op de pagina’s over ons de mondkapjes.

Met de invoering van de nieuwe testmaatregelen op scholen komt de nadruk nog meer te liggen op de mogelijke aanwezigheid van een virus. Het continu moeten laten testen, maakt dat de kinderen angstig en zich onterecht verantwoordelijk kunnen gaan voelen voor de gezondheid van een ander. Dit mag nooit het geval zijn! Ondanks insinuaties dat er bij nieuwe varianten plotseling een verhoogd risico is rondom kinderen is dit nooit hard aangetoond. Kinderen lijken slechts een zeer beperkte rol te spelen in de transmissie en is er gebleken dat zij bijna nooit ernstig ziek worden van het Coronavirus.

Het gebruik van de PCR test als diagnosemiddel staat ernstig ter discussie. De test staat erom bekend dat het bij asymptomatische toepassing er een zeer groot aantal vals positieve uitslagen optreedt. Een opzichzelfstaande PCR test is niet ontwikkeld om diagnoses te stellen. Onze Minister President heeft zelf erkend dat testen totaal geen nut heeft als je geen klachten hebt. Daarnaast is de test zeer belastend voor de kinderen.

Link naar aflevering/info PCR en naar filmpje Rutte (niet testen bij geen klachten)

BLCKBXRTL nieuws

Kinderen hebben baat bij rust en regelmaat in hun leven. Door het beleid rondom de quarantaine durven kinderen niet meer te niezen of hoesten als ze op school zijn uit angst om dan verantwoordelijk te zijn dat de hele klas in quarantaine moet. Kinderen gaan elkaar ontwijken en worden angstig voor elkaar of sluiten kinderen buiten die verdacht worden van Corona.

Doordat er altijd wel kinderen in de klas zijn die verkouden zijn zal er zeer veel onrust ontstaan in de klassen. Mag de school open blijven of moeten we weer met zijn allen in quarantaine? De rust en de regelmaat wordt hierdoor ernstig aangetast en kinderen moeten continue schakelen van fysiek onderwijs naar online onderwijs met alle gevolgen zoals leerachterstanden en angst/ depressie klachten van dien.