Onderwerpen

Topics/ onderwerpen

Door het steeds veranderende overheidsbeleid en nieuwe maatregelen welke ingesteld worden zijn de “topics” aan verandering onderhevig. Indien er maatregelen bijkomen voor onze kinderen worden deze besproken door het bestuur. Indien deze maatregelen schadelijk blijken voor onze kinderen zullen deze als “topic” worden toegevoegd aan de site.

Het is afhankelijk van het betreffende topic welke acties erop zullen volgen en wat ons plan van aanpak wordt. Ook wordt er gekeken naar de impact en schadelijkheid van de betreffende maatregel om zodoende de prioriteit te bepalen.

Huidige topics

Mondkapjes zijn op zowel fysiek als mentaal vlak schadelijk voor mensen en in het bijzonder voor kinderen terwijl er geen enkele meerwaarde is voor het gebruik van mondkapjes.

lees meer

Het testbeleid wat door de overheid is ingevoerd op de scholen is volledig uit proportie, zet kinderen, scholen en ouders onder druk en heeft alleen negatieve gevolgen.

lees meer

Het quarantainebeleid is ondoordacht, onmenselijk, brengt mentale schade toe aan onze kinderen en veroorzaakt een nog grotere leerachterstand.

lees meer