Vragen van het lid Van Haga (FVD) aan de minister van VWS inzake de mondkapjesverplichting voor kinderen.

Vragen van het lid Van Haga (FVD) aan de minister van VWS inzake de mondkapjesverplichting voor kinderen.

Waarde Griffie,

Namens de heer Van Haga stuur ik u de volgende schriftelijke vragen.

Vragen van het lid Van Haga (Forum voor Democratie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de mondkapjesverplichting voor kinderen.

 1. Bent u bekend met het vonnis in kortgeding van de Stichting Ik wil gewoon naar school tegen de Staat der Nederlanden, de dato 11 februari 2021?*
 2. Op basis van welke evidence based onderzoeken is het OMT van mening dat een mondkapje kan worden overwogen voor kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs?
 3. Kunt u een wetenschappelijke onderbouwing, gebaseerd op alle aanwezige wetenschappelijke literatuur, leveren in verband met de vraag waarom het dragen van mondkapjes bij kinderen proportioneel is, niet schadelijk en bijdraagt aan minder infecties?
 4. Heeft het OMT de mogelijke negatieve effecten op fysiek, gedrag en psychologische schade voor kinderen van betreffende leeftijden onderzocht? Indien nee, waarom niet?
 5. Hoe zou u – gelet op het ontbreken van bewijs inzake de effectiviteit van mondkapjes (hetgeen de Staat in rechte heeft bevestigd) en daarnaast het feit dat het OMT het langdurig dragen van mondkapjes afgeraden heeft – het verplicht dragen van mondkapjes als zijnde proportioneel en effectief verantwoorden aan betreffende groep kinderen?
 6. Wie is er volgens u verantwoordelijk voor mogelijke schadelijke effecten van het langdurig dragen van mondkapjes, gelet op het feit dat de Staat heeft aangegeven niet verantwoordelijk te zijn?
 7. Is het, in navolging van vraag 6, ethisch om een minderjarig kind dat door de Staat gedwongen wordt om een mondkapje te dragen, zelf verantwoordelijk te maken voor het ontstaan van klachten?
 8. Bent u het eens dat het een feit van algemene bekendheid is dat kinderen over het algemeen niet goed in staat zijn om op de juiste en meest hygiënische wijze het mondkapje te dragen? Indien nee, waaruit blijkt volgens u dat kinderen het mondkapje op een correcte en effectieve wijze dragen?
 9. Vindt u niet dat het feit dat uit meerdere onderzoeken – waaronder de onderzoeken van Brauner et al*, Xiao et al* en Macintyre et al* – blijkt dat het dragen van mondkapjes zelfs leidt tot méér besmettingen, aanleiding is om de mondkapjesverplichting onmiddellijk op te heffen? Indien nee, hoe duidt u betreffende onderzoeken?
 10. Hoe verantwoordt u het feit dat u meerdere wetenschappelijke onderzoeken, die ten eerste niet kunnen aantonen dat het dragen van mondkapjes een vermindering van virusverspreiding met zich meebrengt en ten tweede wél aantonen dat het dragen van mondkapjes zelfs bij kan dragen aan het aantal besmettingen, naast zich neer legt?
 11. Hoe kunt u de regeling nog langer verantwoorden, met in het achterhoofd meerdere wetenschappelijke studies die een toename van onder andere zelfdoding, medicijngebruik en toenemend zorgverbruik onder kinderen ten gevolge van de maatregelen aantonen?

 

* ECLI:NL:RBDHA:2021:982, Rechtbank Den Haag, C-09-605946-KG ZA 21-44 (rechtspraak.nl)

* Jan M. Brauner, Sören Mindermann, Mrinank Sharma, David Johnston, John Salvatier, Tomáš Gavenčiak, Anna B. Stephenson, Gavin Leech, George Altman, Vladimir Mikulik, Alexander John Norman, Joshua Teperowski Monrad, Tamay Besiroglu, Hong Ge, Meghan A. Hartwick, Yee Whye Teh, Leonid Chindelevitch, Yarin Gal, Jan Kulveit

medRxiv 2020.05.28.20116129 (https://doi.org/10.1101/2020.05.28.20116129)  
* Xiao J, Shiu E, Gao H, Wong JY, Fong MW, Ryu S, et al. Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings—Personal Protective and Environmental Measures. Emerg Infect Dis. 2020;26(5):967-975 (https://dx.doi.org/10.3201/eid2605.190994)

* MacIntyre C.R., Seale H, Chi Dung T, Tran Hien N, Thi Nga P, Chugthai A.A., Rahman B. et al. A cluster Randomised trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers. BMJ Open 2015: 5e00657 doi: 10.1136/bmjopen-2014006577 (https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/5/4/e006577.full.pdf)

 

Met vriendelijke groet,

Mw. mr. S.M. (Sam) van der Pol Ambtelijk secretaris/Beleidsmedewerker Kamerlid Wybren van Haga Tweede Kamer der Staten-Generaal

Share this post