W.R. (ouder)

W.R. (ouder)

Mijn dochter van 12 jaar zit vanaf 26 okt 2020 thuis i.v.m. mondkap. Zelfs wanneer het een dringend advies was werd ze er continue op aangesproken. Dit zorgde voor veel stress en ze wou echt niet meer naar school, sindsdien is ze thuis. Ze volgt zo ver het kan de lessen online, maar mist heel veel praktijk en loopt 18 toetsen achter. De leerplicht is nu bezorgt over haar “veiligheid” en heeft de beschermtafel ingeschakeld voor een gesprek met ons als ouders, leerplicht, raad van Kinderbescherming en xxx xxx. Ik ben hier heel erg van geschrokken en weet geen raad meer.

Share this post