We kunnen ons doel nú bereiken!

We kunnen ons doel nú bereiken!

Sinds de oprichting van onze stichting is er één eenduidig doel geweest, het beschermen van onze kinderen tegen absurde en grensoverschrijdende coronamaatregelen. Een doel waar wij (samen met u) de nodige resultaten voor hebben kunnen boeken, maar tevens een doel welke helaas nog niet verdwenen is.

Onze stichting heeft zich in het verleden uit principe niet actief politiek geuit daar het onze mening is dat een ieder, ongeacht zijn of haar politieke voorkeur, zich thuis moet voelen bij onze stichting. Wij sluiten niet uit maar willen een verbindende factor zijn in ons gezamenlijk streven om onze kinderen te behoeden voor door overheid opgedrongen schadelijke maatregelen.

Wij staan echter aan de vooravond van de provinciale verkiezingen (waarin tevens de eerste kamer gekozen wordt) en kunnen niet anders dan deze mail aan u sturen, om die reden dat juist nú ons gezamenlijke doel op democratische manier behaald zou kunnen worden.

Zoals u waarschijnlijk weet ligt momenteel de nieuwe Wet publieke gezondheid (Wpg) – de zogenoemde ‘Pandemiewet’ – in de Eerste Kamer. Een wet die, zoals o.a. onze advocaat mr. Vera Platteeuw stelt: ,,de minister de ruimte geeft om de grondrechten van burgers geheel naar eigen invulling op grove wijze in te kunnen perken’’. M.a.w., indien deze wet wordt aangenomen is het voor de minister mogelijk om geheel naar eigen inzicht opnieuw schadelijke maatregelen tegen onze kinderen in te stellen.

Het behoeft daarom geen betoog dat het voor het welzijn van onze kinderen essentieel is dat deze wet door de Eerste Kamer geblokkeerd wordt. Deze blokkade krijgen wij echter alleen voor elkaar indien er voldoende kritische partijen in de Eerste Kamer zitting hebben welke het belang van onze kinderen op de eerste plaats zetten.

Wij zullen niet oproepen om op één specifieke partij te stemmen maar vragen u rekening te houden met het belang van onze kinderen bij uw keuze. Zoals het er momenteel naar uitziet zijn de volgende partijen voornemens de Wpg te blokkeren: PVV (Partij Voor de Vrijheid), FVD (Forum voor Democratie) & BVNL (Belang van Nederland).

Wij hopen dat u morgen de moeite neemt om naar de stembus te gaan en de toekomst van onze kinderen deel uitmaakt van uw keuze.

 

Hoogachtend,

Daniël Pardoen
Voorzitter Stichting Ik wil gewóón naar school

 

NB. Zoals u misschien weet ben ik zelf ook verkiesbaar voor de Provinciale Staten voor Forum voor Democratie in Noord-Holland. Ik wil graag met klem benadrukken dat het niet die positie is waarmee ik u dit schrijven doe toekomen. Het is in mijn rol als voorzitter van de stichting “Ik wil gewóón naar school” met slechts één doel voor ogen: het behoeden van onze kinderen tegen absurde en grensoverschrijdende maatregelen.

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *