Wij stellen de scholen en haar bestuurders aansprakelijk!

Wij stellen de scholen en haar bestuurders aansprakelijk!

De mondkapjesplicht gaat eraf! Zo werd het in de media vol enthousiasme naar buiten gebracht. Echter bleek vanuit de persconferentie van 18 juni jl. dat de mondkapjesplicht op middelbare scholen nog steeds gehandhaafd blijft. Voor onze kinderen een mes in de rug en weer worden zij het slachtoffer gemaakt.

Daarnaast horen wij steeds weer terug van ouders dat het enorm moeilijk is om het gesprek met de school aan te gaan over de zorgen en bezwaren die er zijn rondom de Coronamaatregelen op school. Scholen reageren niet of verschuilen zich achter de opgelegde regels van de overheid. In de uitspraak van de rechter aangaande ons kortgeding tegen de Staat, staat duidelijk vermeld dat de scholen en haar bestuurders zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van het beleid. De staat als zodanig is volgens de uitspraak, niet aansprakelijk voor eventuele, door kinderen opgelopen, schade als gevolg van de uitvoer van de maatregelen.

Om deze redenen zijn onze juristen de afgelopen tijd druk bezig geweest met het opstellen van een aansprakelijkheidsbrief of ook wel claimbrief genoemd. In deze brief krijgen de scholen uitleg over de mogelijke schadelijke gevolgen van het beleid, hun (persoonlijke) aansprakelijkheid daarvoor en worden zij geattendeerd op de mogelijke gerechtelijke procedure die wij tegen hen kunnen voeren. Deze brief is inmiddels naar alle scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs verzonden en zullen zij in de loop van deze week ontvangen.

Mochten de scholen naar aanleiding van deze brief in gesprek willen om zaken in de toekomst anders aan te gaan pakken, dan kunnen ze ons daarvoor benaderen. Wij gaan dan kijken wat wij voor hun kunnen betekenen. Kiezen scholen ervoor om niks te doen en om zich te blijven verschuilen achter “opgelegde” regels dan kan dat juridische gevolgen voor zowel de school als haar bestuurders hebben.

De brief is terug te vinden op onze website: https://ikwilgewoonnaarschool.nl/aansprakelijkheidsstelling-scholen

 

Om de kinderen bij te kunnen blijven staan, kunnen wij nog sponsoren en donaties gebruiken. Wil jij als bedrijf/ ondernemer ons sponsoren, mail dan naar info@ikwilgewoonnaarschool.nl . Uiteraard is een eenmalige bijdrage ook mogelijk via de go-fund: https://www.gofundme.com/f/we-gaan-door-hoger-beroep-mondkapjesplicht-school

 

* In de brief zelf is abusievelijk art. 1:162 BW i.p.v. art. 6:162 BW vermeld. 


Benieuwd of jouw school ook op de lijst staat?

Download hier de verzendlijst: Verzendlijst scholen PO en VO Nederland

Share this post